fbpx

Tietosuojaseloste

Täältä löydät tietoja, kuinka keräämme ja säilytämme henkilötietojasi tietoturvallisesti.

 

Ketterä Median henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON

Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietoa hallussamme olevista henkilötiedoistasi.

1.1 Oikeus saada pääsy omiin tietoihin

Tämä sisältää mm. oikeuden saada tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, mitä henkilötietoja käsitellään ja mitä varten tietoja käsitellään. Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja päivitetään.

1.2 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, esimerkiksi asiakassuhteeseen.

1.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, kun

  • Henkilötietojasi ei enää tarvita tarkoituksiin, joihin ne on kerätty
  • Henkilötietojesi käyttö perustuu antamaasi suostumukseen ja haluat peruuttaa antamasi suostumuksen
  • Käsittely on lainvastaista tai henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 

Huomaa, että jossakin tilanteissa lakisääteisen velvoitteet voivat estää meitä luovuttamasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi. Jos mielestäsi käytämme henkilötietojasi väärin, tai haluat lisätietoja, voit olla meihin yhteydessä milloin tahansa. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Ketterä Media käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuksien hoiton liittyviin tarkoituksiin, kuten maksunvalvontaan, vastatakseen asiakkaiden lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Lisäksi henkilötietoja kerätään joko asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä ja asiakassuhteen aikana, rekrytointitilanteessa eli työsopimusten käsittelyssä tai asiakkaiden muun erillisen suostumuksen perusteella.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Henkilötiedot: etu- ja sukunimi, yritys ja nimike
  • Yhteystiedot: katuosoite, postinumero, kaupunki, sähköpostiosoite, puhelinnumero

3. Miten tietojasi käytetään

Ketterä Media käsittelee henkilötietoja yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu.

 

Henkilötietoja ei käsitellä enempää kuin on tarpeentietyn tarkoituksen kannalta. Henkilötietojen säilyttämisessä noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja, esimerkiksi kirjanpitolaista johtuvia.

 

Ketterä Media on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla henkilötiedot suojataaan asiattomilta pääsyiltä. Toimistojemme tietokoneet ja palvelimet on suojattu asianmukaisesti, jonka lisäksi meillä on myös sisäiset toimintatavat henkilötietojen turvalliselle käsittelylle.

4. Tietojen luovutukset ja siirrot

Emme koskaan luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä sovellettavan lainsäädännön mukaan tai tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Missä tietojasi säilytetään

Ensisijaisesti henkilötietoja käsitellään EU/ETA-palvelimissa, eikä viedä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

6. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Ketterä Media Oy
1497490-6
 

Sähköposti: info@ketteramedia.com

Puhelin: +358 50 4072 092

Postiosoite: Bulevardi 12, 00180 Helsinki

Käytämme sivustollamme evästeitä.